Pár výhľadov smerom na Banskú Bystricu, Nízke Tatry a Poľanu © hiking.sk & autor