Pôvodné schodisko do výhľadovej časti veže © hiking.sk & autor