Pamätná doska na rodnom dome T. G. Masaryka v Kopčanoch © hiking.sk & autor