Pamätné miesto na Wiktorówkach © hiking.sk & autor