Pamiatky po zrušenej modrej TZT na Táňovo © hiking.sk & autor