Panoramatické výhľady severným smerom spod Javorového vrchu © hiking.sk & autor