Panoramatický pohľad na Novomlýnskú nádrž © hiking.sk & autor