Partia šuhajov gúľa kmeň smreka na výmenu základového trámu dolu grúňom (autor foto: Pavol Timko) © hiking.sk & autor