Partizánsky cintorín v Látanej doline © hiking.sk & autor