Pekný hrebeň medzi Chmeľovom a Čiernohuzcom © hiking.sk & autor