Pevnosť v Atskuri, tu začíname náš prechod © hiking.sk & autor