Pevnostný areál so siluetou Králického Snežníku © hiking.sk & autor