Phalike a Tomáš z vodohospodárskej čaty dokončili strechu studničky (autor foto: Pavol Timko) © hiking.sk & autor