Početné rúbaniská otvárajú diaľkové pohľady (autorka – Jana Vallová) © hiking.sk & autor