Poľnou cestou do Zlatna » pozri na mape © hiking.sk & autor