Poľské Tatry - kývavec (viklan) na trase Orlej prte (Orla Perć) © hiking.sk & autor