Poľský smerovník nabadzajúcí sledovať kvôli lepšej orientácii aj hraničné kamene © hiking.sk & autor