Po úspešnej príprave – lyžička vo výslednom pokrme pevne stojí, zišla by sa však s oveľa dlhšou rukoväťou – špinavé prsty sú takto nevyhnutnosťou © hiking.sk & autor