Po posunutí vrchného nahor je možné spodné stlačiť © hiking.sk & autor