Po túre sa na tvári mimovoľne vždy objaví úsmev © hiking.sk & autor