Pod Arzalpen Scharte, na záver výletu dvojitá dúha © hiking.sk & autor