Pod Generálom. Nie príliš optimistický začiatok. © hiking.sk & autor