Pod Malým Miličom je jemný snehový poprášok © hiking.sk & autor