Pod Sitnom - od Tatárskej lúky © hiking.sk & autor