Pod nami Tatárska lúka v diaľke Žiarska kotlina © hiking.sk & autor