Pod pamätníkom v Duklianskom priesmyku © hiking.sk & autor