Pod prístreškom sú osadené informačné taule národného parku © hiking.sk & autor