Podivne tvarovaná kopula Ostredku fotená počas obedovania © hiking.sk & autor