Podlaha z udupanej hliny poskytuje obmedzené možnosti pre nocľah, no v núdzi sa tu nejako pár ľudí vyspí © hiking.sk & autor