Podozrivý zárez, ale jaskyňa nikde © hiking.sk & autor