Podskalský Roháč z pasienkov nad Slopnou © hiking.sk & autor