Podstava sa dá roztiahnuť tak, že vrecúško bezpečne stojí na zemi. © hiking.sk & autor