Pohľad dnu do Trojičnej štôlne » pozri na mape © hiking.sk & autor