Pohľad do údolia, kde sme nechali auto © hiking.sk & autor