Pohľad do Großes Höllental počas obedňajšej pauzy © hiking.sk & autor