Pohľad do doliny smerom na Kapoveň © hiking.sk & autor