Pohľad do hĺbky Suchej doliny zo Sivého vrchu., zaujímavý je tieň členitého vrcholu. © hiking.sk & autor