Pohľad dolu dolinkou, ktorou ide chodník na Mandlkogel © hiking.sk & autor