Pohľad dolu steigom po náročnjšom výšvihu © hiking.sk & autor