Pohľad hore rovnejším úsekom pod prvým vetvením doliniek © hiking.sk & autor