Pohľad na útulňu, v pozadí latrína © hiking.sk & autor