Pohľad na útulňu spod Kečky (foto Martin Dudák) © hiking.sk & autor