Pohľad na Čachtický hrad z lúk nad Vaďovcami © hiking.sk & autor