Pohľad na Ľubietovský Vepor, v pozadí N. Tatry © hiking.sk & autor