Pohľad na široké lány Podunajskej nížiny z Veľkého Inovca © hiking.sk & autor