Pohľad na Diel zo Zavrchu (autor foto: Martin Knor) © hiking.sk & autor