Pohľad na Dlhú Ves od juhozápadu © hiking.sk & autor