Pohľad na Hrubý grúň od severu (autor foto: Martin Knor) © hiking.sk & autor