Pohľad na Kýčeru z Petrovky (autor foto: Martin Knor) © hiking.sk & autor