Pohľad na N. Tatry a hl. hrebeň V. Fatry z Lysca © hiking.sk & autor